Złoto Inwestycyjne

Złoto jest fundamentem i powszechnie akceptowaną światowa walutą. Cenioną zwłaszcza w niepewnych czasach. Zakup sztabek lokacyjnych to inwestycja w stabilny i odporny na zawirowania rynek. Oferta Złoto Inwestycyjne jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących wypróbowanych sposobów inwestowania.

Złoto Inwestycyjne K. Madelski, M. Kwiatkiewicz Sp. J.
ul. Świerzawska 1, 60-321 Poznań

tel +48 61 861 11 28, 061 861 11 30
NIP 7792380127 REGON 301511762

KRS 0000361187, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy.

Firma działa w oparciu o Decyzję Dewizową Nr 19/2011 wydaną przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 22.11.2011